تسمه های خاص

تسمه های خاص جهت مصارف خاص:

برخی از تسمه ها جهت مصارف خاصی استفاده میشوند و کاربرد مخصوص دارند که برخی از آنها در ذیل آمده است:

-تسمه پلی چاین(POLY CHAIN)گیتس آمریکا و دلتا چاین  (DELTA CHAIN) اپتی بلت آلمان

-تسمه های چاپ و ساب کاشی و گرانیت

-تسمه های مخصوص کارخانجات آرد و سیلو

-تسمه های لقمه ایZ,A,B,C

-تسمه های سوراخ دار:A,B

-تسمه هاي صنعت آسانسور و پله برقي و درب اتوماتيك :5M,8M,H,PJ


: محصولات این دسته