تسمه های شیاری مگادین

تسمه های شیاری مگادین در سایزهای متنوع با طول های گوناگون تولید میشوند.

این نوع تسمه از ترکیبات پلی بوتادین با گامهای شیاری مختلف تولید میشوند.

در فایل pdf زیر میتوانید در صفحه های 18و19 اطلاعات لازم را کسب نمایید.

مشاهده PDF


: محصولات این دسته