تسمه هاي شياري صنعت آسانسور TES TECHNO

تسمه های موتور درب کابین آسانسور با گام PJ در سایز های گوناگون مورد استفاده قرار میگیرند.

با توجه به مصرف زیاد این نوع تسمه در صنعت آسانسور، شرکت روان ترانس آپادانا مقادیر انبوهی از این تسمه را در انبار موجود کرده است.

برند های OPTIBELT و TES دو برند برتر مصرفی صنعت آسانسور در ایران میباشند.


: محصولات این دسته