تسمه هاي ماشين سنگين

كارخانه اپتي بلت آلمان بزرگترين توليد كننده انواع تسمه هاي خودرو هاي سنگين،كاميون ها،تريلي ها،اتوبوس ها و...ميباشد.

انواع مختلف اين تسمه ها براي تمام ماشين هاي سنگين داخل كشورموجود ميباشد.

تسمه هاي دو قلو تكي و بهم چسبيده و تسمه هاي شياري با 100 هزار كيلومتر گارانتي توسط شركت ارايه ميگردد.

تمامي تسمه هاي كارخانجات BENZ,MAN,AMICO,SCANIA,.... با گارانتي معتبر قابل عرضه است.


: محصولات این دسته