تسمه های با روکش گریپ

گام های مختلف این تسمه ها با ضخامت گریپ های متنوع در صنایع گوناگون مورد مصرف قرار میگیرند.

پر کاربرد ترین نوع مصرف این نوع تسمه ها در کارخانجات کاشی و سرامیک بخش لودینگ قبل و بعد از کوره میباشد.

گریپ قرمز رنگ  MEGADYNE ایتالیا با کیفیتی بالا روی تسمه ها چسبانده میشود و ظرف مدت کوتاهی آماده میگردد.

تسمه های سایز T10 و H از پرمصرف ترین گامها هستند. 


: محصولات این دسته