طراحی تسمه تایم مدار بسته

تسمه تایم های مدار بسته جهت انتقال قدرت در یک سیستم به کار میروند.ضریب راندمان این تسمه ها نزدیک به 98% میباشد.

جهت طراحی این تسمه ها باید اطلاعات دستگاه مورد نظر را بدانیم که در فایل pdf زیر به آن اشاره شده است.

در این کاتالوگ از صفحات 8 تا 10 و جهت نمونه مثال صفحه های 11و20 شما را در این امر یاری میکنند.

جهت اطلاعات بیشتر با واحد فنی شرکت تماس بگیرید.

 مشاهده pdf