طراحی تسمه های خاص جهت مصارف خاص

برخی از تسمه ها جهت مصارف خاصی استفاده میشوند.و در جاهایی که قدرت بالایی لازم است از این نوع تسمه ها استفاده میکنیم.نخ پلي استر با قطر بيشتر كه در اين نوع تسمه ها به كار رفته،تحمل تنش كششي را بالاتر برده و استحكام تسمه را موجب مي شود.چند level مختلف توليد در كارخانه هاي اپتي بلت آلمان و مگادين ايتاليا توليد ميشود.

اين LEVEL ها در كارخانه اپتي بلت آلمان با عناوين ذيل توليد ميشوند:OMEGA,HP(HIGH PERFORMANCE),HL

اين LEVEL ها در كارخانه مگادين ايتاليا با عناوين ذيل توليد ميشوند:RPP.SILVER,GOLD,PLATINIUM

برای مثال تسمه های GOLD,SILVER ,....از این نمونه ها هستند.

جهت طراحی این تسمه ها اطلاعات خاصی لازم است که در فایل pdf زیر به آنها اشاره شده است.

صفحات 18 تا 28 این کاتالوگ مربوط به طراحی این نوع تسمه ها میباشد.

صفحات 29تا 32 مثالی از این نوع تسمه ها را حل کرده است.

مشاهده Pdf